Popis víceteplotní binární směsi. Analýza dynamických systémů s aplikací v oceánografii.

školitel: Ing. Václav Klika, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
přiložený soubor: ikona pdf
popis: Teorie směsí (interagujících kontinuí) byla formulována Truesdellem, Nollem, Collemanem, Bowenem a Cushmanem v 60.tých - 80.tých letech minulého století. Jak se však ukazuje [6], teorie směsí není uzavřenou kompletní teorií. Existuje proto několik různých přístupů k popisu látek. Hlavní odlišnost lze spatřovat ve formulaci bilance entropie (a tedy i druhého zákona termodynamiky) a v uvažované nerovnovážné termodynamice, která určuje či alespoň omezuje konstitutivní vztahy pro popisovanou směs. Předmětem práce je rozpracovat školitelem navrhovaný přístup k teorii směsí přes klasickou nerovnovážnou termodynamiku (CIT) či rozšířenou nerovnovážnou termodynamiku (EIT) k zahrnutí víceteplotní směsi. Pro obecnou směs zřejmě formulace nepřinese příliš vhledu a tak hlavním předmětem zájmu bude formulovat popis směsi pro binární chemicky reagující víceteplotní směs. Žádoucí je i srovnání se skvělou prací [2], která je však formulována v rámcí racionální termodynamiky a tedy na zcela jiném konceptu entropie. Dalším cílem práce je použít teorii víceteplotní směsi pro popis mísení vod v oceánografii (možná spolupráce s prof AD Kirwan, University of Delaware) podle článku [5]. Jedná se o analýzu dynamických systémů popisujících chování vod a vodních proudů v relevantních zjednodušeních.
literatura: [1] SR De Groot and P Mazur. Non-equilibrium thermodynam- ics. Dover publications, 2011. [2] NT Dunwoody and I Muller. A thermodynamic theory of two chemically reacting ideal gases with different temperatures. Archive for Rational Mechanics and Analysis, 29(5):344–369, 1968. [3] H Gouin and T Ruggeri. Identification of an average temperature and a dynamical pressure in a multitemperature mixture of fluids. Physical Review E, 78(1):016303, 2008. [4] D Jou, J Casas-Vazquez, and G Lebon. Extended irreversible thermodynamics revisited (1988-98). Reports on Progress in Physics, 62:1035–1142, 1999. [5] AD Kirwan Jr. Dynamics of “critical” trajectories. Progress in Oceanography, 70(2):448–465, 2006. [6] V Klika. A guide through available mixture theories for applications. Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, 2013. In press, DOI:10.1080/10408436.2012.719132. [7] V Klika and M Grmela. Coupling between chemical kinetics and mechanics that is both nonlinear and compatible with thermodynamics. Physical Review E, 87(1):012141, 2013. [8] T Ruggeri and J Lou. Heat conduction in multi-temperature mixtures of fluids: the role of the average temperature. Physics Letters A, 373(34):3052–3055, 2009. [9] T Ruggeri and S Simi. On the hyperbolic system of a mixture of eulerian fluids: a comparison between single-and multi-temperature models. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 30(7):827–849, 2007.
naposledy změněno: 20.03.2013 09:42:52

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky