Bc. Zdeněk Junek (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail
e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

zaměření: Matematické modelování
zahájení studia: 2010
status studenta: student navazujícího magisterského studia
bakalářská práce: "Aplikace teorie reálných opcí na ocenění dluhového instrumentu Contingent Convertible Bond. Application of real option theory to the pricing Contingent Convertible Bonds. "  (školitel: RNDr. Alexis Derviz, CSc., Česká národní banka)
výzkumný úkol: "Oceňování dluhopisu typu CoCo za podmínky průběžného vyhodnocování solventnosti ve spojitém čase "  (školitel: RNDr. Alexis Derviz, CSc., ÚTIA AV ČR Pod vodárenskou věží 4 18208 Praha 8 a ČNB, Na P)
diplomová práce: Ocenění instrumentu ``CoCo-perpetuity'' za podmínek skokových šoků do úvěrové likvidity  (školitel: RNDr. Alexis Derviz, CSc.)

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky