Bc. Jan Chyba (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail
e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
zahájení studia: 2010
status studenta: student navazujícího magisterského studia
bakalářská práce: "Seismická tomografie svrchního pláště Země v okolí Trans-evropské sutury. Seismic tomography of Earth's upper mantle around the Trans-European suture. "  (školitel: RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc, Geofyzikální ústav AV ČR)
výzkumný úkol: Analýza a publikace výsledků seismické tomografie v okolí Trans-evropské sutury.  (školitel: RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc)

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky