Bc. Vojtěch Veselý (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail
e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

zaměření: Matematické modelování
zahájení studia: 2012
status studenta: student navazujícího magisterského studia
bakalářská práce: Binární projekce Arnouxových-Rauzyových slov  (školitel: Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.)
výzkumný úkol: Morfické obrazy slov kódujících výměnu 3 intervalů  (školitel: Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.)
diplomová práce: Vlastnosti morfických obrazů S-adických posloupností  (školitel: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.)

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky