Dominika Perinajová (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail
e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
zahájení studia: 2012
status studenta: student bakalářského studia
bakalářská práce: Numerická simulace náhodného vlnového pole a extrakce Greenových funkcí metodou seismické interferometrie.  (školitel: RNDr. Bohuslav Růžek CSc.)

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky