Bc. Jana Lepšová (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

zaměření: Matematické modelování
zahájení studia: 2014
status studenta: student navazujícího magisterského studia
bakalářská práce: Reakčně-difuzní rovnice v elektrokardiologii  (školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš)
výzkumný úkol: Reakčně-difuzní rovnice v elektrokardiologii  (školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš)
diplomová práce: Reakčně-difuzní model excitovatelného prostředí a jeho vlastnosti  (školitel: prof. Dr. Ing. Michal Beneš)

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky