Bc. Lukáš Tryner (student)

kontakty

e-mail: zobrazit e-mail
e-mail: zobrazit e-mail

informace o studiu

zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody
zahájení studia: 2014
status studenta: student navazujícího magisterského studia
bakalářská práce: Interferometrie seismického šumu registrovaného sítí WEBNET  (školitel: RNDr. Bohuslav RŮŽEK, CSc.)
výzkumný úkol: Variabilita Turingových vzorů ve stochastických reakčně-difuzních systémech  (školitel: doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.)
diplomová práce: Turingovy vzory v deterministických a stochastických reakčně-difuzních systémech   (školitel: doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.)

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 16.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky