Galerkinova metoda pro numerické řešení pulsačního proudění

školitel: Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_TS
klíčová slova: Numerické řešení, Metoda konečných prvků, Biomechanika
popis: Navierovy-Stokesovy rovnice pro nestlačitelnou tekutinu. Metoda konečných prvků vyššího řádu aproximace. Aplikace v biomechanice - proudění krve v cévách.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:16:48

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky