Lp-Youngovy míry s hodnotami v Banachových prostorech

školitel: Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: Teorie míry, Banachův prostor
popis: Práce by byla orientována čistě teoreticky. Zobecňovala by výsledky známé pro Lnekonečné-Youngovy míry s hodnotami v Banachových prostorech a pro Lp-Youngovy míry s hodnotami v konečně rozměrných prostorech. Takové zobecnění nebylo dosud vůbec studováno, což skýtá široké možnosti. Některé z očekávaných výsledků budou jistě jen rutinní zobecnění, jiné však pravděpodobně budou netriviální. Pojem "Youngovy míry" bude podrobně probrán v rámci výběrové přednášky M 564 na MFF UK. (Aplikace takových měr jsou v optimálním řízení nekonečně-dimensionálních systémů, např. parabolických rovnic, to by však nebylo tématem práce.)
poznámka: V případě úspěšného završení a zájmu lze z této diplomové práce vycházet pro doktorandské či (dle nového VŠ zákona) Ph.D. téma v rámci oboru F-11 na MFF UK.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:17:39

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky