Komplexita čísel celých v soustavách s iracionálním základem

školitel: Zuzana Masáková
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: algebraická čísla, substituce, komplexita
popis: Narozdíl od obyčejných celých čísel mají čísla celá v soustavách s iracionálním základem několik různých typů vzdáleností mezi sousedy. Úkolem je pro daný iracionální základ beta popsat všechny konfigurace vzdáleností mezi n sousedními body, tj. popsat komplexitu množiny celých čísel při základu beta.
poznámka: Jedná se o teoretickou úlohu, téma je vhodné pro studenta MM nebo SI.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:05:20

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky