Výukový program pro studium kvadratických forem a ploch

školitel: Mgr. Milan Krbalek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
klíčová slova: kvadratické formy, kvadratické funkce, Matlab
popis: Cílem této práce je vytvoření počítačového programu pro detekci základních charakteristik kvadratických forem a kvadratických ploch v R2 a R3. Dále by měl diplomant vytvořit program v prostředí Matlab, který bude graficky znázorňovat zadanou kvadratickou plochu v R2 a R3, popř. její rovinné řezy.
literatura: Kluvánek, Mišík, Švec: Matematika 2, SVTL, Bratislava, 1959 M. Krbálek: Matematická analýza III (skripta) – dosud v přípravě
naposledy změněno: 20.11.2017 22:04:32

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky