Simulace šíření akustických vln v pevných látkách

školitel: Ing. Michal Landa, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_TS
klíčová slova: modelování šíření vln, anizotropie, disperze, rozptyl akustickych vln
popis: Vyšetřování vlastností a struktury materiálu ultrazvukovými metodami je v podstatě inverzní problém, k jehož řešení je nezbytný model šíření a rozptylu akustických vln v daném reálném materiálu. Použití metod konečných diferencí a metody konečných prvků pro řešení vlnové rovnice obecně anizotropního a heterogenního prostředí. Je možné použít programových balíků : LISA (Local Interaction Simulation Approach), který je vyvíjen na katdře fyz. elektroniky FJFI ČVUT nebo systému PMD vyvíjeného v ÚT AV ČR. Užší okruhy problémů (dle konkrétní dohody): a) Refrakce vln na rozhraní tekutina-pevná látka b) Šíření vln v třírozměrných tělesech c) Šíření akustických vln v anizotropním prostředí d) Šíření vln ve vícefázovém prostředí (kompozity, intermetalika). e) Rozptyl vln na struktuře materiálu f) Modelování vyzařovacího pole reálné ultrazvukové sond. Práce by měla přispět ke kvantifikaci ultrazvukových měření - vyšetřování vlastností a struktury takových materiálů jako jsou intermetalika, kompozity nebo biomateriály (kostní tkáň).
naposledy změněno: 20.11.2017 22:04:27

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky