Testování nefyzikálních vazeb mezi dopravními veličinami

školitel: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: Dopravní model, dopravní veličiny, předpověď
popis: Pro automatické řízení dopravy je třeba model, předpovídající chování systému v závislosti na vybraných dopravních veličinách. Existující dopravní model je založen na fyzikálních vztazích mezi veličinami, např. čím delší je zelená, tím více aut projede do křižovatky. Existují však i nefyzikální vztahy, které zatím nebyly pro modelování brány v úvahu. Cílem této práce je testovat souvislosti mezi vybranými dopravními veličinami. Úkoly: Podle pokynů vedoucího práce testujte vztahy mezi vybranými dopravními veličinami. Z testování učiňte závěry a doložte je výsledky experimentů.
literatura: 1. Nagy Ivan, Homolová Jitka, Pecherková Pavla: Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (1. část) , Automa vol.13, 6 (2007), p. 12-16 and Nagy Ivan, Kratochvílová Jitka, Pecherková Pavla: Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (2. část) , Automa vol.13, 7 (2007), p. 61-64 web: http://as.utia.cz/publications/2007/NagHomPec_07.pdf 2. Homolová Jitka, Nagy Ivan: Traffic model of a microregion , Preprints of the 16th World Congress of the IFAC, p. 1-6, Prague 2005 web: http://library.utia.cas.cz/prace/20050106.pdf
naposledy změněno: 20.11.2017 22:04:20

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky