Testování analyzačního softwaru PROOF projektu ALICE@LHC

školitel: RNDr. Dagmar Adamová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_SIMI, II_TS
klíčová slova: OS Linux, programovací jazyk C++, výpočetní nástroje projektu ALICE, výpočty v rámci gridového prostředí
odkaz: http://aliceinfo.cern.ch/Offline, http://root.cern.ch/root/PROOF.html
popis: Cílem práce je podrobné testování analyzačního softwarového nástroje PROOF, který byl vyvinut pro potřeby projektu ALICE v CERN ((Evropská Organizace pro Jaderný Výzkum). Testování bude předcházet konfigurace malého výpočetního klastru několika PC s OS Linux a instalace PROOF master a clients. PROOF zprostředkuje rozdělení jediné analyzační úlohy na několik samostatných úloh tak, aby se analýza provedla co nejrychleji, a postupně průběžné výsledky kombinuje dohromady do společného výstupního souboru.
literatura: Jakékoliv příručky o OS Linux a C++. Dále materiály na webu: http://root.cern.ch/root/PROOF.html, http://indico.cern.ch/getFile.py/access?contribId=16&sessionId=3&resId=1&materialId=slides&confId=a056303
naposledy změněno: 20.11.2017 22:01:34

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky