Koeficienty odrazu a lomu rovinných vln v anizotropních prostředích

školitel: Ivan Pšenčík
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: rovinné elastické vlny, izotropní/anizotropní prostředí, R/T koeficienty
odkaz: http://www.ig.cas.cz/seismo/Psencik.php
popis: Důležitou součástí programového balíku ANRAY (Gajewski & Pšenčík, 1987) je procedura pro výpočet koeficientů odrazu a lomu (R/T koeficientů) rovinných vln na rovinném rozhraní oddělujícím homogenní izotropní a/nebo anizotropní prostředí, viz např. Červený (2001), Chapman (1994). Hlavním cílem tohoto projektu je nezávislé použití této procedury ke studiu chování R/T koeficientů v různých situacích, které mohou nastat v praxi. Kromě studia chování R/T koeficientů v regulárních situacích, srovnání jejich chování v izotropních a anizotropních prostředích, atd., měla by též být věnována pozornost chování R/T koeficientů v okolí singulárních směrů S vln, t.j. směrů, ve kterých se S vlny šíří se stejnou fázovou rychlostí. Též je možné srovnávat chování R/T koeficientů v posunutí s energetickými a/nebo normalizovanými R/T koeficienty v posunutí.
literatura: Červený,V., 2001. Seismic Ray Theory: Cambridge University Press, Cambridge. Gajewski,D. & Pšenčík,I., 1987. Computation of high-frequency seismic wavefileds in 3-D laterally inhomogeneous anisotropic media. Geophys.J.R.astr.Soc., 91, 383-411. Chapman,C.H., 1994. Reflection/transmission coefficient reciprocities in anisotropic media. Geophys.J.Int., 116, 498-501.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:01:31

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky