Model zásobníkového automatu na PC

školitel: Doc. RNDr. Jan Mareš, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_TS
klíčová slova: automaty, algebry, gramatiky, grafika
popis: Seznamte se s potřebnými pojmy a vytvořte model zásobníkového automatu na PC. Výsledkem bude grafické znázornění řídící jednotky, vstupní a pracovní pásky zásobníkového automatu na obrazovce. Po zadání programu a vstupního slova provede stroj výpočet, který bude možno sledovat takt po taktu na obrazovce.
literatura: Jan Mareš: Jazyky, gramatiky a automaty. Skripta ČVUT, Praha 2004.
poznámka: Téma je vhodné především pro zaměření Tvorba software.
naposledy změněno: 16.09.2011 08:20:48

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky