Vybavení softwarových agentů Bayesovskou inteligencí

školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
klíčová slova: Bayesovské rozhodování, multi-agentní systémy, Java Agent Development Platform
popis: Současný trend ve vývoji softwaru směřuje k tomu, že softwarové programy by měly od uživatele dostat pouze cíl, který se mají snažit naplnit a programu je ponechána volnost v tom jakým způsobem cíle dosáhne. Softwarový program nazýváme "inteligentním agentem" pokud je schopen učení a samostatného rozhodování. Učením rozumíme změnu/vylepšení své funkcionality na základě výsledků předchozích běhů (např. skývání položek menu v MS Office). Samostatné rozhodování např. kdy a jakým způsobem oznámit uživateli výsledky své činnosti. K tomuto učelu bývají vyvíjeny různé heuristické algoritmy čerpající inspiraci z projevů inteligentního chování v biologických nebo společenských systémech. Cílem této práce je použít formální algoritmy matematického rozhodování v oblasti sotwarových agentů. Knihovna takovýchto algoritmů je vyvíjena pro účely adaptivního řízení na oddělení adaptivních systémů ÚTIA AV ČR. Zakomponování této knihovny do populárních multiagentních systémů obohatí současné agentní systémy novýmy mechanismy rozhodování a umožní jim tak efektivnější rozhodování, např. za neurčitosti. Příkladem použití výsledného systému je např. řízení světelné signalizace dopravní sítě. Každá křižovatka je řízena jedním agentem, který podle dopravní situace rozhoduje jak nastavit signální plán pro zvýšení průjezdnosti města. Experimentální prostředí pro tuto úlohu je připraveno. Předpokládané implementační prostředí je Java Agent Development Platform, tj. standardní simulační prostředí pro vývoj inteligentních agentů.
literatura: Dokumentace prostředí JADE, http://jade.tilab.com/ . Dokumentace knihovny Mixtools 3000, http://staff.utia.cas.cz/smidl/files/publ/AndSmiPri_06b.pdf, http://staff.utia.cas.cz/smidl/files/publ/AndPisSmiSteTkaTynVan_06.pdf
poznámka: Implementační prostředí i aplikační oblast je možné upravit po konzultaci se zadavatelem.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:00:01

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky