Smoothed particle hydrodynamics

školitel: Tomáš Němec, Jan Hrubý
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: numerické modelování, proudění tekutiny, mikrofluidický reaktor
popis: Smoothed particle hydrodynamics (SPH) je numerická metoda používaná k simulaci proudění. Na rozdíl od rozšířenějších Eulerovských metod konečných prvků nebo konečných objemů, které při výpočtu využívají pevnou síť elementů tekutiny, je SPH metoda Lagrangeovská, tzn. elementy tekutiny se pohybují. Původně byla tato metoda vyvinuta pro astrofyzikální simulace (srážky galaxií), úspěšně se dá ovšem použít i pro simulace nejrůznějších druhů proudění tekutin. Cílem práce bude použít metodu SPH na simulaci laminárního míchání v jednoduchém mikrofluidickém reaktoru, na jehož vývoji se ÚT podílí. Je třeba optimalizovat proudění v reaktoru tak, aby došlo k co nejintenzivnějšímu přestupu hmoty z kapaliny na stěnu reaktoru, kde probíhá chemická reakce.
literatura: [1] Petros Koumoutsakos: MULTISCALE FLOW SIMULATIONS USING PARTICLES, Annu. Rev. Fluid Mech., 37:457–487, 2005. [2] http://en.wikipedia.org/wiki/Smoothed_particle_hydrodynamics
naposledy změněno: 20.11.2017 21:59:06

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky