Zpracování dat z MRI

školitel: Tomáš Oberhuber
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_SIMI, II_TS
klíčová slova: mri, programování, linux, kde, dicom
popis: Cílem je vývoj prohlížecího programu pro data získaná magnetickou rezonancí. Podobný program je např. MedINRIA (http://www-sop.inria.fr/asclepios/software/MedINRIA/). Z počátku by šlo jen o prohlížení naměřených dat, později o implementaci pokročilejších funkcí jako např. ruzných filtrů nebo metod pro segmentaci dat, 3D vizualizace, databáze pacientů apod. Jde o téma prakticky čistě programovací. Aplikace bude vyvýjena v prostředí KDE.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:57:35

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky