Automatické testování kvality softwarového projektu

školitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
klíčová slova: softwarové inženýrství, kvalita softwaru
odkaz: http://as.utia.cz/node/433
popis: Dlouhodobý vývoj softwarového projektu do nějž přispívá několik lidí je možný pouze pokud všichni respektují předem daná pravidla a doporučené postupy. Konkrétní podoba těchto pravidel se pohybuje podle druhu projektu od neformální štábní kultury po velmi formalizovaná přísná pravidla. Nejdůležitějším cílem tohoto snažení je dosažení dlouhodobé kvality výsledného kódu. K tomuto účelu byly vyvinuty metody jako jsou Unit Testing, Functional Testing nebo Usability Testing. Vývoj algoritmů rozhodování za neurčitosti je specifickým případem softwarového projektu. Jendotlivé metody se obvykle vyvíjejí pro specifické zadání či specifický problém, mají však obecný charakter a je možné jejich další využití. K tomu je nezbytné vytvoření struktury, (například toolboxu nebo knihovny), do které tyto algoritmy začlenit. Příkladem takového projektuje knihovna BDM. Tato knihovna je vyvíjena jako open source projekt, který má za cíl poskytovat nejnovější algoritmy pro široké možnosti využití. Knihovna je psána v jazyce C++ a její funkce jsou dostupné ve vyšších programovacích jazycích jako je Matlab či Octave. Kvalita výsledného kódu se v současné době ověřuje pouze manuálně. Cílem práce je zvolit vhodnou metodiku kontroly kvality, a rozpracovat důsledky jejího použití v dané oblasti.
literatura: Elektronické články, viz např: http://www.opensourcetesting.org/unit_c.php http://doc.qtsoftware.com/qq/qq13-apis.html http://qt.gitorious.org/qt/pages/ApiDesignPrinciples Domovská stránka projektu BDM: http://mys.utia.cas.cz:1800/trac/bdm/
poznámka: Související práce je možné honorovat z grantu.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:55:33

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky