Paralelní implementace algoritmu neuronové sítě typu NNSU na architektuře procesorů grafických karet

školitel: Ing. František Hakl, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce:
zaměření: II_SIMI, II_TS
klíčová slova: paralelní algoritmy, neuronové sítě, grafické procesory
popis: Neuronová síť typu NNSU (Neural Network with Switching Units) je separační algoritmus, jež je založen na postupném zjemňování rozdělení vstupního prostoru. Separovaná data jsou v průběhu výpočtu přiřazována předdefinovaným shlukům, které jsou zpracovávány odděleně. Tímto způsobem lze docílit lepší separace při zachování lineárních diskriminačních ploch. Primárním cílem při vývoji tohoto algoritmu byla rychlost výpočtu v procesu vyhodnocování, jelikož hlavní aplikací modelu je podpora redukce datového toku v urychlovači elementárních částic. Tématem práce by byla paralelní implementace zmíněného algoritmu na architekturách procesorů grafických karet (GPU) a zhodnocení urychlení výpočtu na fyzikalních úlohách. Práce by probíhala v následujících krocích: 1) detailní seznámení se s modelem NNSU 2) návrh a analýza způsobu paralelizace algoritmu s přihlédnutím ke specifickým vlastnostem grafických procesorů 3) vlastní implementace algoritmu 4) testování urychlení výpočtu na GPU oproti sekvenčnímu výpočtu.
poznámka: konzultace GPU Ing. Tomáš Oberhuber
naposledy změněno: 20.11.2017 21:54:54

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky