Zobecněné řetězové zlomky

školitel: Zuzana Masáková
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: řetězové zlomky, nestandardní číselné soustavy
popis: Cílem tématu je studovat zobecnění řetězových zlomků založených na aritmetice v soustavě se základem zlatý řez, jak je zavedl Julien Bernat. V oblasti je mnoho otevřených otázek. Nástrojem potřebným k zavedení a zkoumání vlastností zobecněných zlomků jsou aritmetické a geometrické aspekty nestandardních numeračních systémů, důležitý je specielně počet zlomkových míst vznikající při sčítání beta-celých čísel a také vlastnosti tzv. Rauzyho fraktálu beta-celých čísel. Pro jiný základ beta než zlatý řez není známo, která čísla mají konečný a která periodický rozvoj do řetězového zlomku.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:54:38

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky