Hledání přípustných bodů systémů rovnic a nerovnic

školitel: Stefan Ratschan
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: optimalizace, řešení podmínek
odkaz: http://rsolver.sourceforge.net
popis: Práce zahrnuje implementaci, srovnání, a případné zlepšení různých metod pro hledání přípustných bodů systémů rovnic a nerovnic. Celý projekt bude probíhat v rámci existujícího řešiče pro odstraňení nepřípustných bodů (http://rsolver.sourceforge.net). Excelentního studenta bychom mohli pro implementační práci částečně finančně odměňovat.
literatura: John W. Chinneck: Feasibility and Infeasibility in Optimization, Springer 2008 O. A. Elwakeil and J. S. Arora: Methods for Finding Feasible Points in Constrained Optimization, AIAA Journal 33, 1715-1719, 1995
naposledy změněno: 20.11.2017 21:53:41

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky