Výpočet fázové rovnováhy směsí uhlovodíků a CO2

školitel: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: rovnovážná termodynamika směsí, sekvestrace CO2
popis: Při modelování procesů probíhajících při zvyšování výtěžnosti naftových rezervoárů pomocí injektáže CO2, případně při ukládání CO2 do podzemí technologií CCS (Carbon Capture and Storage) je potřeba řešit otázku, zda vzniklá směs za daných podmínek zůstane v jedné fázi, nebo se rozdělí na 2 fáze (kapalina a plyn). Ve dvoufázovém případě je třeba najít chemické složení a množství obou fází za daných podmínek. Tyto problémy jsou popsány prostředky rovnovážné termodynamiky. Náplní tématu bude studium formulace zvoleného problému, návrh numerických metod pro jeho řešení, implementace a testování metod na příkladech směsí uhlovodíků a CO2. Na tomto tématu spolupracuje KM s Reservoir Engineering Research Institute (Palo Alto, California), Colorado School of Mines (Golden, Colorado) a Yale University (New Haven, Connecticut).
literatura: A. Firoozabadi: Thermodynamics of Hydrocarbon Reservoirs, McGrew Hill, 1999.
poznámka: Jedná se o špičkové téma propojující znalosti z matematiky, fyziky a fyzikální chemie. Téma je vhodné pro absolventy matematiky A, kteří se nebudou bát naučit něco nového.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:52:47

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky