Metody vyššího řádu přesnosti pro řešení transportu látek v porézním prostředí

školitel: doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF
klíčová slova: transport v porézním prostředí, metody vyššího řádu přesnosti, nespojitá Galerkinova metoda
popis: Numerické modely transportu látek v porézním prostředí jsou důležitým nástrojem pro plánování sanačních zásahů při kontaminaci podzemních vod nebezpečnými látkami, při těžbě ropy, nebo při sekvestraci (hlubinném ukládání) CO2. Pro spolehlivou simulaci některých procesů je potřeba nasadit metody vyššího řádu přesnosti. Úkolem studenta by bylo seznámit se s vybraným problémem a dostupnými numerickými metodami pro jeho řešení. Na základě důkladné rešerše literatury by pak bylo navrženo nové numerické schéma, které bychom testovali na vhodných testovacích úlohách. Cílem by bylo implementovat, vyzkoušet a porovnat několik variant zvolené metody. Na tomto tématu spolupracuje KM s Colorado School of Mines (Golden, Colorado) a Reservoir Engineering Research Institute (Palo Alto, California).
literatura: N.-Z. Sun: Mathematical Modeling of Groundwater Pollution, Springer, 1996.
poznámka: Uvedená problematika je zdrojem mnoha zajímavých matematických úloh. Přesné téma záleží na individuální domluvě zájemce(ů) se školitelem.
naposledy změněno: 20.04.2018 12:01:16

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky