Mikroskopický popis a makroskopické chování polykrystalů s bezdifúzní fázovou transformací

školitel: Hanuš Seiner
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: Multiscale problémy, slitiny s tvarovou pamětí, fenomenologické modelování.
odkaz: http://lum.it.cas.cz
popis: Teoretičtěji orientovaná práce, jejíž náplní bude hledání relací mezi texturou, mikrostrukturou a makroskopickými vlastnostmi polykrystalů slitin s tvarovou pamětí při kombinovaném termomechanickém namáhání a implementace těchto relací do fenomenologických matematických modelů. Práce bude součástí širší spolupráce Laboratoře ultrazvukových metod ÚT AVČR s Fyzikálním ústavem AVČR a řadou zahraničních pracovišť na tématu výzkumu termomechanických vlastností slitiny nikl-titan.
literatura: Např. Bhattacharya, K., Kohn, R.V.: Symmetry, texture and the recoverable strain of shape-memory polycrystals, 1996, Acta Materialia 44 (2), pp. 529-542. Další po dohodě s vedoucím práce.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:52:33

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky