Modelování vícefázového proudění, odpařování a transportu rozpuštěných látek v nenasycené zóně porézního prostředí

školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: Parciální diferenciální rovnice, Dvoufázové kompoziční proudění
odkaz: http://mmg.fjfi.cvut.cz/mmg/index.php?page=ideas
přiložený soubor: ikona pdf
popis: Dvoufázové kompoziční proudění tekutiny (vody) a plynu (vzduchu) v podzemí s sebou přináší mnoho zajímavých problémů. Jedním z aktuálních témat, na kterém se podílí naše pracoviště společně s CESEP v Colorado School of Mines, je otázka volatilizace kontaminace v nenasycené zóně a mechanismy transportu znečištění prostředím spolu s odpařováním vodních par. Toto téma je v šiřším kontextu součástí ekologických aplikací matematického modelování a zároveň nachází uplatnění např. při detekci min. Úkolem studenta je seznámit se s vybranou úlohou a z dostupné literatury formulovat matematický model vícefázového proudění a návrh modelů pro volatilizaci a transport znečišťujících látek, které plynou z termodynamiky kontinua. Na těchto základech pak bude navržena vhodná numerická metoda a zvolen způsob její implementace.
poznámka: Toto téma je vhodné pouze pro studenty matematiky A.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:50:38

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky