Rozpoznávání želv

školitel: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: vyhledávání podobných obrazů, rozpoznávání obrazů
odkaz: http://www.utia.cas.cz
popis: Želvy patří mezi ohrožené živočichy chráněné úmluvou CITES a proto podléhají povinné registraci. Cílem práce je navrhnout vhodné diskriminativní vizuální znaky plastronu a na jejich základě vyvinout metodu umožňující rozhodnout, zda zkoumaná želva je registrovaná v databázi ČIŽP, nebo zda se nejedná o ilegální dovoz. Metoda bude předpokládat znalost druhu zkoumané želvy.
literatura: Duda, R.O., Hart, P.E., Stork, D.G. Pattern Classification, Wiley, 2000, ISBN 978-0-471-05669-0. S. Theodoridis and K. Koutroumbas, Pattern Recognition, Academic Press, 2009
naposledy změněno: 20.11.2017 21:49:35

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky