Rozšíření metod syntézy textur na prostorovou syntézu BTF dat

školitel: Ing. Jiří Filip, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: textura, syntéza
odkaz: http://staff.utia.cas.cz/filip/
popis: Dvousměrná texturní funkce (BTF) zachycuje přesný vzhled materiálu v závislosti na směrech pohledu a osvětlení pomocí tisíců fotografií měřeného materiálu (viz. http://staff.utia.cas.cz/filip/projects/btf/). Velikost měřeného vzorku materiálu je typicky omezená, avšak při vizualizaci ve virtuálním prostředí je třeba pokrýt objekty odpovídající mnohem větším rozměrům. Jedním z řešení je použití vzorkovacích principů založených na opakovaní množiny na sebe navazujících dlaždic. Toto řešení dává pro mnoho materiálů vizuálně nevyhovující výsledky. Podle pokynů zadávajícího/školitele implementujte několik algoritmů syntézy textur. Rozšiřte vybraný algoritmus pro syntézu prostorově omezených BTF dat tak, aby bylo možné na základě jejich předpočítaného indexování pokrýt libovolně velký objekt bez viditelných opakování. Kvalitu syntézy BTF ověřte na dodaných datech.V případě kvalitních výsledků, je možné na tématu pokračovat v rámci diplomové práce. Téma zaujme aplikačně orientované studenty, ale dává i dostatek prostoru k vlastní invenci.
literatura: http://staff.utia.cas.cz/filip/projects/btf/ • Filip J., Haindl M.:Bidirectional Texture Function Modeling: A State of the Art Survey. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 31, no. 11, pp. 1921-1940, October 2009, • Image quilting for texture synthesis and transfer, Efros, A.A. and Freeman, W.T. and others, Proceedings of SIGGRAPH, pp.341-346, 2001, • Další bude dodána.
poznámka: Platforma: C++, JAVA, případně MATLAB. Testovací data dodá zadavatel.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:48:18

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky