Řídké spektrální vzorkování BRDF/BTF dat

školitel: Ing. Jiří Filip, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce:
zaměření: MI_MM
klíčová slova: textura, BRDF, BTF vzorkování, spektrální data
odkaz: http://staff.utia.cas.cz/filip/
popis: Dvousměrná texturní funkce (BTF) zachycuje vzhled materiálu v závislosti na směrech pohledu a osvětlení pomocí tisíců fotografií měřeného materiálu (viz. http://staff.utia.cas.cz/filip/projects/btf/). Tato měření jsou náročná na čas i přístrojové vybavení což je jednou z příčin malého rozšíření použití těchto vizuálně přesných dat v reálných aplikacích. BTF data jsou standardně měřena v RGB barevném prostoru, který poskytuje pouze nejednoznačné informace o spektrálních vlastnostech měřeného materiálu. Proto je vhodné měřit vzhled materiálu pro různé vlnové délky, což ovšem přináší mnohem větší nároky na množství dat a především dobu měření. Cílem tedy je řídce měřit spektrální data, tak aby tyto nároky byly přijatelné. Za použití dostupné literatury navrhněte a implementujte strategii řídkého spektrálního měření a jeho propagace do hustě změřených RGB dat. Ověřte tuto strategii řídkým měřením pomocí spektrálního filtru. Téma je vhodné pro tvořivé studenty, schopné číst odbornou literaturu, příp. uvažující o návazném postgraduálním studiu.
literatura: • Filip J., Haindl M.:Bidirectional Texture Function Modeling: A State of the Art Survey. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 31, no. 11, pp. 1921-1940, October 2009, • Spectralization: Reconstructing spectra from sparse data, Martin Rump and Reinhard Klein, In proceedings of SR 10 Rendering Techniques, pages 1347-1354, Eurographics Association, June 2010, • Další bude dodána.
poznámka: Platforma: C++, případně MATLAB, data dodá a spektrální měření zajistí zadavatel.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:48:30

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky