Generování Rauzyho fraktálů

školitel: Ing. Daniel Dombek
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: II_PRAK
klíčová slova: číselné soustavy, zobecnění celých čísel, Rauzyho fraktály, substituce
popis: Hlavním cílem práce je vytvořit program nebo skript (v Mathematice či Matlabu) pro generování a vykreslování tzv. Rauzyho fraktálů. Tyto fraktály vznikají projekcemi množin "celých čísel" v číselných soustavách s iracionálními základy. Téma je spojeno se zajímavou teorií, nicméně po nastudování základních pojmů a vlastností bude hlavní důraz kladen na návrh a ladění algoritmu pro samotné generování Rauzyho fraktálů příslušejících obecnějším číselných soustavám.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:46:27

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky