Distribuované modelování stochastických systémů

školitel: Kamil Dedecius
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, II_SIMI
klíčová slova: odhadování, Bayesovská statistika, distribuované systémy
popis: Bakalářské a diplomové práce budou zaměřené zejména na distribuované odhadování parametrů stochastických modelů. Máme-li síť (např. neorientovaný graf) v níž jednotlivé uzly pozorují a modelují tentýž stochastický fenomén, může být velmi výhodné sdílet jejich aktuální statistickou znalost a zpřesňovat tak kvalitu modelování resp. odhadů. V současné době existuje řada přístupů ke sdílení zmíněné statistické znalosti: centrální uzel, Hamiltonovská kružnice, úplný graf atd. Otevírá se tak celá skupina témat, např. o vlivu topologie sítě na vlastnosti odhadu, návrzích metod sekvenčního či paralelního zpracování informace ve vybraném uzlu či uzlech, výběr modelů, témata o způsobech výměny dat a mnoho jiných. Typickými příklady takových systémů jsou senzorové sítě, radarové sítě pro sledování letících objektů a jiné.
literatura: Například následující:
Lopes, C. G. Sayed, A. H., Diffusion Least-Mean Squares Over Adaptive Networks: Formulation and Performance Analysis, IEEE Transactions on Signal Processing , vol. 56, no. 7, 3122-3136 (2008).

Cattivelli, F. S., Lopes, C. G. Sayed, A. H., Diffusion Recursive Least-Squares for Distributed Estimation Over Adaptive Networks, IEEE Transactions on Signal Processing , vol. 56, no. 5, 1865-1877 (2008).
poznámka: Bohaté téma vhodné i pro týmy studentů.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:45:24

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky