Tluče bubeníček, tluče na buben...

školitel: David Krejčiřík
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
odkaz: http://gemma.ujf.cas.cz/~david/
popis: Membrána bubnu (či vlastně jakýkoli hudební nástroj) rezonuje při určitých pevně daných frekvencích (nazývaných vlastními), jež určují kvalitu zvuku nástroje. Ovšem jen pro velice speciální geometrie bubnu (jako kruh či obdélník) lze tyto frekvence najít v uzavřeném tvaru z odpovídajících diferenciálních rovnic. Předmětem úkolu je odvození a studium odhadů na tyto vlastní frekvence v závislosti na geometrii.
poznámka: Nabízím matematicky orientovaná témata, motivovaná jak moderní tak klasickou fyzikou, při jejichž studiu si adept prohloubí znalosti funkcionální analýzy, zvláště pak spektrální teorie. Rysem tohoto projektu je významný vliv geometrie na fyzikální vlastnosti, a zahrnuje tak navíc uplatnění základních znalostí z diferenciální geometrie.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:44:03

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky