Aktivní učení pro navigaci bezpilotních letadel

školitel: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: teorie rozhodování, entropie, particle filter, disperzní modelování atmosféry
popis: Cílem aktivního učení je navrhnout akci, která nám pomůže získat více informace o pozorovaném systému. Aplikační oblastí je monitorování úniku škodlivin pomocí bezpilotních letadel. Pokud škodliviny unikají do atmosféry, vzniká rozsáhlý mrak, jehož přesný tvar není možné změřit. Cílem aktivní navigace je určit kam má letadlo letět aby se co nejvíce zpřesníl naši znalost o rozložení škodliviny. Nástrojem k dosažení tohoto cíle jsou statistické metody particle filter, teorie rozhodování a prvky teorie informace.
literatura: 1. P. Skoglar, Planning methods for aerial exploration and ground target tracking, 2009. 2. G. Hoffmann and C. Tomlin, Mobile sensor network control using mutual information methods and particle filters, Automatic Control, IEEE Transactions on, vol. 55, no. 1, pp. 32–47, 2010. 3. J. Berger, Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis. New York: Springer, 1985. 4. V.Šmídl and R. Hofman, Navigation of UAVs for Tracking of Atmospheric Release of Radiation, IEEE Conference of Decision and Control, 2012
naposledy změněno: 20.11.2017 21:43:42

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky