Matematická simnulace výroby ozubených kol

školitel: Ing. Kamil Větrovec
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce:
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
odkaz: http://.www.geartec.cz
popis: 1/ Seznámit se současným stavem poznání, tj. zejm. jaké chyby stroje a nástroje se projevují na kvalitě ozubených kol. 2/ Navrhnou analytické řešení pro zjednodušené případy 3/ Navrhnout a odzkoušet vhodné simulační procedury pro zkoumání skutečných vlivů výrobního stroje a nástroje 4/ Připravit a odzkoušet SW-rozhraní pro komunikaci se stávajícími programy fy geartec. 5/ Porovnat získané simulované výsledky se skutečně změřenými daty
literatura: Větrovec K.: Firemní dokumentace společnosti Geartec.cz Wunsch M.: Simulation of gear meshing, Bachelor thesis, Czech Technical Universitz, FJFI, Prague 2002 Naescher,J.: Die rechnerische Simulation und die Messung der Einflanken-Walzabweichung Geradverzahnter Zylinderader, Dissertetion, TU Braunschweig,1977 DIN ISO 6545, Měření kinematické přesnosti ozubárenských strojů
poznámka: Případnému zájemci můžeme po úspěšném ukončení studia nabídnout práci v oboru aplikovaná matematika-vývoj aplikačního software
naposledy změněno: 20.11.2017 21:43:07

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky