Hilbert-Huang Transformace

školitel: Ing. Martin Hlušek, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce:
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, II_SIMI, II_TS, II_PRAK
klíčová slova: Hilbertova transformace, metoda hlavních komponent, časové řady
přiložený soubor: ikona pdf
popis: Hilbert-Huang transformace (HHT) je numerická metoda, která slouží k rozložení reálného signálu (dat v čase) do tzv. intrinsic mode functions (IMF). Původní signál je roven sumě IMF a jednotlivé komponenty jsou dostatečně hladké takže umožňují numericky aproximovat okamžitou frekvenci signálu. Transformace se využívá v mhoha oblastech inženýrství a také ve financích. Ve financích se aplikuje na nestacionární časové řady a umožňuje dekompozici makroekonomického dlouhodobého trendu a stacionárního šumu. Nevýhodou transformace je, že se jedná o numerický postup (algoritmus) s minimálním matematickým základem. Druhou metodou často využívanou v oblasti finančních časových řad je metoda hlavních komponent (PCA - Principal Component Analysis). Tato metoda vede k problému vlastních čísel symetrické matice (a je tudíž dobře matematicky popsaná) a taktéž umožňuje lineární rozklad (vektorového) signálu do komponent. Nicméně, k odhadu kovarianční matice potřebuje delší časové řady a z definice (kovarianční matice) je aplikovatelná pouze na stacionární řady. Téma: Kombinace HHT a PCA - rozšíření HHT na vektorový signál - použití HHT k identifikaci společné nestacionární čáasti vektorového signálu - následná aplikace PCA na stacionární residuum
literatura: http://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert–Huang_transform http://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis Jolliffe, I.T., Principal Component Analysis, Springer-Verlag NY, Inc. 1986, 2002 Hamilton, J.D., Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994
poznámka: Problém je možno pojmout z hlediska aplikace ve financích (výnosová křivka, statistická arbitráž) nebo jako numerický problém ve statistice nebo teorii signálu.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:42:10

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky