Řízení složitých systémů s komunikací

školitel: Lubomír Bakule
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: Řízení, složité systémy, komunikace
popis: Hlavním problémem v moderní teorii řízení i praxi je složitost. Vzhledem k intenzivnímu a neomezenému úsilí konstruovat a řídit stále rozsáhlejší a komplikované systémy, je koncepce vysoce výkonného systému řízeného centrálně již dlouho zastaralá. Je zřejmé, že „dobře organizovaná složitost“ je perspektivní cestou zejména budoucího rozvoje. Předmětem je analýza a návrh řízení pro třídu modelů složitých systémů popsanou soustavou lineárních časově invariantních systémů se zadanou dekompoziční strukturou typu disjunktní subsystémy a propojení. Úlohou je navrhnout metody zpětnovazebního stabilizujícího řízení s komunikací tak, aby byly splněny apriorní dynamické požadavky na výsledný zpětnovazební systém. Komunikace se zde předpokládá jako bezdrátová konstrukce zpětné vazby, která je popsána standardními zadanými vlastnostmi a parametry sítě. Konkrétně jde o zpoždění, výpadky paketů a kvantizace signálů Přepokládá se jak návrh řízení aktivovaného událostí tak návrh řízení aktivovaného pouze časovým vývojem proměnných. Metoda řešení vychází z ljapunovské stability a použití lineárních maticových nerovností. Předpokládá se rovněž ověření výsledků simulací návrhu řízení na vhodném modelu mechanického systému v MATLABu.
literatura: • Bakule Lubomír, Papík Martin: Decentralized control and communication, Annual Reviews in Control vol.36, 1 (2012), p.1-10 • Bakule Lubomír, de la Sen M.: Non-fragile controllers for a class of time-delay nonlinear systems, Kybernetika vol.45, 1 (2009), p.15-32 • Bakule Lubomír: Decentralized control: An overview, Annual Reviews in Control vol.32, 1 (2008), p.87-98 • Bakule Lubomír, Rossell J. M.: Overlapping controllers for uncertain delay conitunous-time systems, Kybernetika vol.44, 1 (2008), p.17-34 • Bakule Lubomír, de la Sen M.: Decentralized H-infinity Quantizers Design for Networked Complex Composite Systems, Proceedings of the 18th IFAC World Congress, 2011, Eds: Bittanti S., Cenedese A., Zampieri S., IFAC World Congres, 2011 (18.), (Milano, IT, 28.08.2011-02.09.2011) • Bakule Lubomír, de la Sen M.: Decentralized Resilient H-infinity Observer-based Control for a Class of Uncertain Interconnected Networked Systems, Proceedings of the 2010 American Control Conference, American Control Conference 2010, (Batimore, US, 30.06.2010-02.07.2010) • Bakule Lubomír, Bakulová D., Papík Martin: Decentralized Stabilization of Discrete-Time Networked Strongly Coupled Complex Systems , Proceedings of the 12th IFAC Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications, IFAC Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications /12/, (Villeneuve d\'Ascq, FR, 12.07.2010-14.07.2010) • Bakule Lubomír, de la Sen M. : Decentralized stabilization of networked complex composite systems with nonlinear perturbations, Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Control and Automation, 2009 IEEE International Conference on Control and Automation, (Christchurch, NZ, 09.12.2009-11.12.2009) • Bakule Lubomír, de la Sen M.: Resilient Delay-Dependent Observer-based Stabilization of Continuous-time Symmetric Composite Systems, 2008 American Control Conference, American Control Conference 2008, (Seattle, US, 11.06.2008-13.06.2008) • Bakule Lubomír, de la Sen M.: Stabilization of Nonlinear Switched Continuous-Time Complex Systems , Proceedings of the 17th IFAC World Congress, World Congress IFAC /17./, (Seoul, KR, 06.07.2008-11.07.2008)
naposledy změněno: 20.11.2017 22:28:24

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky