Matematické metody ve zpracování akustických signálů

školitel: Zbyněk Koldovský
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, II_SIMI, II_PRAK
klíčová slova: zpracování signálů, audio signály, náhodné procesy
odkaz: http://itakura.ite.tul.cz/zbynek/
popis: Zpracování zvukových signálů má zásadní význam v mobilních zařízeních, komunikačních systémech, počítačovém zpracování řeči, hudebních aplikacích atd. Digitalizované signály jsou zpracovávány filtry, transformacemi a algoritmy, v nichž probíhají různé optimalizační úlohy. Matematické znalosti absolventa KM FJFI mají v tomto oboru proto velmi široké uplatnění. Mezi základní úlohy, které se stále řeší už desítky let, patří například zlepšování řeči, redukce šumu, separace akustických zdrojů a lokalizace. Velká pozornost je v poslední době věnovaná zpracování záznamů z více mikrofonů a aplikacím moderních metod jako je analýza nezávislých komponent (ICA), faktorizace na nezáporné matice (NMF), analýza řídkých signálů (SCA) atd. Naše skupina se nyní například zabývá použitím řeč-potlačujících filtrů a jejich správnému výběru pomocí ICA. Správně vybraný filtr potlačuje hlas řečníka a propouští okolní šum. Tím se získává důležitá informace o šumu pro jeho následné odstranění z řeči pomocí Wienerova filtru.
literatura: [1] B. PORAT, \"A COURSE IN DIGITAL SIGNAL PROCESSING\", JOHN WILEY & SONS, 1997. [2] S. M. Key, \"Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory\", Prentice Hall, 1993. [3] I. Tashev, Sound Capture and Processing: Practical Approaches, John Wiley & Sons Ltd., 2009. [4] U. Zölzer et al.: DAFX: Digital Audio Effects, Wiley, ISBN-13: 978-0471490784, 2002.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:28:31

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky