Modelování zdrojů akustické emise v atomární struktuře.

školitel: Ing. Anna Machová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: Metoda molekularní dynamiky, růst mikrotrhlin, pohyb dislokaci, dvojčatění, fázové trasnformace, analýza signálů
odkaz: http://www.it.cas.cz
popis: Jedná se o počítačové simulace numerickým řešením velkých soustav nelineárních Newtonových pohybových rovnic. Při mechanickém nebo tepelném zatěžování krystalů kovů dochází k růstu mikrotrhlin, emisi dislokací, dvojčatění či fázovým trasnformacím. Tyto procesy jsou doprovázeny lokálními změnami kinetické a potenciální energie atomů , tj. akustickou emisí. Sledováním akustické emise lze charakterizovat procesy, které ji vyvolaly. Vizualizace a analýza dat z těchto atomárních simulací přináší cenné informace pro vyhodnocení emisních signálů v reálných experimentech.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:12:59

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky