Vývoj grafického rozhraní pro studium epitaxního růstu

školitel: RNDr. Miroslav Kotrla, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_SIMI, II_TS
klíčová slova: grafické rozhraní, animace, Monte Carlo simulace, růst povrchů, stochastické procesy
odkaz: http://www.fzu.cz/~kotrla
popis: Studium růstových procesů je důležité pro řešení řady praktických problémů, např. kontrolovaná příprava tzv. nanostruktur nebo proudění kapalin porézním mediem, atd. Problematika epitaxniho růstu úzce souvisí s novými experimentálními výsledky ziskanými pomocí metod s atomovým rozlišením (např. pomocí škálovacího tunelovacího mikroskopu). Současně jsou růstové procesy jedním z podoborů nerovnovážné statistické fyziky a jejich studium umožňuje lepší pochopení stochastických jevů. Cílem práce bude vývoj uživatelského rozhraní a animací jako nadstavby nad existující simulační kod v jazyce C, případně následné studium dílčích fyzikálních problémů.
literatura: I. Nezbeda, J. Kolafa a M. Kotrla: Úvod do počítačových simulací, skripta Karolinum 1998, učebnice programování v C, PERL
poznámka: Práci lze též alternativně orientovat více na fyzikální problematiku bez důrazu na softwarovou nadstavbu.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:12:54

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky