Role datových reprezentací při modelování pohybu chodců

školitel: Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: chodec, model pohybu, datová reprezentace, celulární automat, agentní systém, mřížkový plyn
odkaz: http://tjn.fjfi.cvut.cz/~virius
popis: V rámci práce budou porovnávány různé datové reprezentace (celulární automat, agentní systém, mřížkový plyn) a jejich využitelnost při modelu pohybu chodců. Předpokládá se znalost programovacích technik, matematické statistiky, teorie dopravního plynu, analýza obrazu a teorie rozpoznávání. Výsledkem práce budou jednotlivé modely včetně identifikace jejich parametrů, datové reprezentace a software pro simulaci a identifikaci.
naposledy změněno: 21.03.2013 16:05:52

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky