Transformace 3D obrazu v biomedicínských aplikacích

školitel: Prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: 3D obrazy, nelineární transformace, biomedicína, klasifikace
popis: Práce bude zaměřena na lineární i nelineární transformace 3D objektu, jejichž cílem je nalezení příznakového popisu PET, SPECT, CT a MRI obrazu, který by umožnil konstrukci klasifikátorů Alzheimerovy choroby. Zvláštní pozornost bude rovněž věnována afinně invariantnímu popisu 3D obrazu. Předpokládá se znalost matematických a statistických metod spolu s kreativitou potřebnou ke konstrukci příznakového popisu pacienta. Zároveň je předpokládána znalost optimalizačních heuristik, které budou využity k nastavování klasifikátorů s maximální senzitivitou a specificitou. Předpokládá se realizace v Matlabu a přímá aplikace obecných postupů na biomedicínská data. Školitel specialista: Jaromír Kukal
literatura: Gonzales R C, Woods R E and Eddins S L, Digital Image Processing Using MATLAB, Prentice Hall, 2004
naposledy změněno: 25.03.2013 14:09:26

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky