Zpracování 3D obrazu v dodekaedrické topologii

školitel: Prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: 3D obrazy, biomedicína, dodekaedrická topologie, příznakový popis
popis: Je známo, že dodekaedrická topologie, v porovnání s kubickou topologií, umožňuje lépe zachytit tvar i strukturu reálných objektů. Práce bude zaměřena na konverzi 3D objektu do dodekaedrické topologie a následné využití k realizaci základních i pokročilých operací s obrazem. Hlavním cílem práce je nalézt typy úloh, na kterých vyniknou vlastnosti zmíněné dodekaedrické topologie. Předpokládá se znalost matematických a statistických metod, realizace obecných knihoven v Matlabu a přímá aplikace obecných postupů na reálná data. Školitel specialista: Jaromír Kukal
literatura: Gonzales R C, Woods R E and Eddins S L, Digital Image Processing Using MATLAB, Prentice Hall, 2004
naposledy změněno: 25.03.2013 14:08:53

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky