Blecha na vlnovodu

školitel: Pavel Exner
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce:
zaměření: MI_MM
klíčová slova: kvantovový vlnovod, hamiltonián, diskrétní spektrum, narušení symetrie
odkaz: http://gemma.ujf.cas.cz/~exner/
popis: V roce 1985 Barry Simon upozornil na zajímavou kvantově mechanickou nestabilitu: máme-li dvě vzdálené zrcadlově symetrické potenciální jámy, pravděpodobnost nalezení částice `vlevo' či `vpravo' jsou v obou nejnižších stavech stejné. Narušíme-li nepatrně symetrii, vlastní hodnoty se změní málo, ale vlastní funkce se změní dramaticky [1]. Cílem práce je vyšetřit obdobný jev v kvantovém vlnovodu s dvěma symetrickými geometrickými deformacemi, jež dávají vzniknout vázaným stavù [2], a rozšířit závěry na širší třídu modelù. Podrobnější informaci je možno obdržet na požádání.
literatura: [1] B. Simon: Semiclassical analysis of low lying eigenvalues, IV. The flea on the elephant, J. Funct. Anal. 63 (1985), 123-136. [2] P. Duclos, P. Exner: Curvature-induced bound states in quantum waveguides in two and three dimensions, Rev. Math. Phys. 7 (1995), 73-102.
naposledy změněno: 21.11.2017 00:32:56

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky