Kvantové grupy a kvantové spinové řetízky

školitel: prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: kvantové grupy, Hecke algebra, Birman-Murakami-Wenzl algebra, kvantový spinový řetízek
odkaz: http://km.fjfi.cvut.cz/intsystems/
popis: Kvantové grupy[1] hrají v matematické fyzice důležitou roli při studiu spinových řetízků. Plánujeme vyšetřovat modely spinových řetízků s netriviálními okrajovými podmínkami, které jsou formulovány pomoci reprezentací Hecke algeber , Birman-Murakami-Wenzl algeber [2] a fermionů [3].
literatura: [1] A. Klimyk and K. Schmudgen,Quantum Groups and Their Representations, Springer, Berlin, 1997 [2] C.Burdik, A.P.Isaev, O.Ogievetsky,{\\it Standard Complex for Quantum Lie Algebras} Yad. Phys. {\\bf 64} N0. 12 (2001) 2191; {QA/0010060}. [3] C. Burdik, A. P. Isaev, S.O. Krivonos and O. Navratil, Spin chain models, Hecke algebras and free fermions, in preparation.
poznámka: K vypracování konkretního zadání je nutná osobní konzultace se školitelem.
naposledy změněno: 27.03.2013 10:17:28

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky