Supersymetrická mechanika a integrabilita.

školitel: prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: supersymetrická mechanika, supermultiplet, $CP^n$ varieta, Hamiltonián
odkaz: http://km.fjfi.cvut.cz/intsystems/
popis: Zajímavým problémem v supersymetrické mechanice[1] souvisejícím s teorií reprezentaci je studiu supersymetrických integrabilních modelů. Nedávno [2] jsme navrhli zobecněné nelineární chirální super-multiplet, který je definován pomocí 2n bosonových super-polí které splňují nelineárních vazby. Základem byla jeho invariance působení SU (n + 1) grupy. Tento systém popisuje pohyb částice nad $CP ^ n $ varietě. Nyní plánujeme studovat tento systém podrobněji. Hlavní otázka, kterou se chystáme odpovědět, je konstrukce kompletního Hamiltoniánu.
literatura: [1]Supersymmetric Mechanics in Superspace S. Bellucci, S. Krivonos Journal-ref: Lect.Notes Phys.698:49-96,2006 [2] C. Burdik, S. Krivonos, A. Sutulin, Generalized non-linear chiral supermultiplets, Journal of Physics Conference Series Volume: 343 Article Number: 012119 DOI: 10.1088/1742-6596/343/1/012119, Published: 2012, ISSN 1742-6588.
poznámka: K vypracování konkretního zadání je nutná osobní konzultace se školitelem.
naposledy změněno: 11.10.2018 19:30:40

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky