Algoritmy kombinatoriky na slovech v SAGE

školitel: Štěpán Starosta
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: II_SIMI, II_TS
klíčová slova: kombinatorika na slovech, sage, python
popis: Student by měl nejprve nastudovat základní algoritmy kombinatoriky na slovech a jejich implementaci v SAGE 9sagemath.org). Kombinatorika na slovech se zabývá konečnými a nekonečnými posloupnosti nad konečnou abecedou, jedná se o dynamicky se vyvíjející doménu, která souvisí s mnoha dalšími matematickými oblastmi. Příkladem některých algoritmů je výpis všech různých souvislých podposloupností nějaké takové posloupnosti, hledání palindromů, hledání překryvů... Výstupem práce by měla být stručná analýza stávajících algoritmů, návrh nových a implementace optimalizovaných nebo nových algoritmů. Tato implementance bude integrována do SAGE. Měla by být v jazyku python a/nebo cython, případně doplněno jazykem C.
literatura: William A. Stein et al. Sage Mathematics Software,The Sage Development Team, http://www.sagemath.org. Lothaire, M., Combinatorics on words, Encyclopedia of Mathematics and its Applications 17, Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass., 1983, reprinted in 1997
naposledy změněno: 20.11.2017 22:33:26

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky