Simulační výpočty a jejich vztah ke kvalitě pseudonáhodných generátorů

školitel: Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: Monte Carlo, pseudonáhodný generátor, statistické testování, statistická termodynamika, kvantová mechanika, ekonometrie
odkaz: http://tjn.fjfi.cvut.cz/~virius/
popis: Práce bude zaměřena na intenzivní výzkum v oblasti generátorů pseudonáhodných čísel a jejich vlastností. Ty budou vyhodnocovány dvěma přístupy. Jako základ budou využity standardní metody testování statistických vlastností generátorů, které povedou k jejich selekci a podrobnému popisu. Následně budou generátory využity k simulačním výpočtům metodou Monte Carlo na takových modelech, u kterých je známo analytické řešení. Budou využity rozmanité modely z oblasti statistické termodynamiky, kvantové mechaniky a ekonometrie s cílem posoudit vhodnost kvalitních pseudonáhodných generátorů k řešení reálných úloh.
literatura: Binder, K., Heermann, D.W., Monte Carlo Simulation in Statistical Physics, Springer, Berlin, 2002.
naposledy změněno: 05.11.2013 11:52:11

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky