Fraktální analýza signálů a obrazů

školitel: prof. Ing. Pavel Sovka, CSc
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: II_SIMI
klíčová slova: fraktální analýza, bayesovské metody, biomedicína
odkaz: http://amber.feld.cvut.cz/K13131/Personnel/sovka.htm
popis: Předpokládá se vývoj nových metod odhadu fraktálních dimenzí (Renyi, Tsallis) s využitím matematické analýzy a statistiky. Půjde především o bayesovské odhady a kritické zhodnocení jejich statistických vlastností. Vyvinuté metody budou aplikovány na biomedicínská data.
literatura: L.S. Liebovitch: Fractals and chaos. Oxford University Press, 1998
poznámka: Školitel specialista: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
naposledy změněno: 19.05.2014 22:17:10

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky