Algoritmy odhadování modelu směsi distribucí

školitel: Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: model směsi distribucí, odhadování, přepínání módů chování systému
popis: Model směsi distribucí se skládá z modelů komponent popisujících různé módy chování systému a modelu přepínání těchto módů. Parametry těchto modelů v realitě nejsou známé a musí se odhadovat. Existuje několik základních přístupů k řešení této úlohy, v rámci kterých je možné najít velké množství algoritmů a jejich modifikací. Hlavním cílem práce je (i) seznámit se s touto úlohou, (ii) vytvořit přehled současných algoritmů v této oblasti, (iii) dodat jejich popis v prostředí LaTeX.
literatura: [1] I. Nagy, E. Suzdaleva. Mixture estimation with state-space components and Markov model of switching. Applied Mathematical Modelling, vol.37, 24 (2013), p. 9970–9984. [2] I. Nagy, E. Suzdaleva, M.Kárný, T. Mlynářová. Bayesian estimation of dynamic finite mixtures. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, vol.25, 9 (2011), p. 765-787 [3] I. Nagy, E. Suzdaleva, T. Mlynářová. Comparison of State Estimation Using Finite Mixtures and Hidden Markov Models. In Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Technology and Application, p. 527–531, Prague, CZ, September 2011.
naposledy změněno: 27.09.2017 17:40:43

za obsah této stránky zodpovídá: Ľubomíra Dvořáková | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky